dot dot
About US

 About Overland

 

   เราเป็น Shop เล็กๆ ที่เริ่มต้นรับซ่อมรถแลนด์โรเวอร์ โดยเริ่มต้นมาจากผู้ใช้รถแลนด์โรเวอร์ ซึ่งโดยครั้งแรกมุ่งหวังแค่ดูแลรถกันเองในกลุ่ม 2-3 คันเพื่อจุดประสงค์ในการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการใช้แลนด์โรเวอร์ในภารกิจออฟโรดเป็นครั้งคราว ปี พ.ศ. 2548 เราเริ่มต้นบนพื้นที่เช่า 100 ตรว. โดยใช้ชื่อร้านเล็กๆของเราว่า KHUNWEB 4x4 Workstation โดยเริ่มทำงานทางด้านผลิตงานตกแต่งรถอ๊อฟโรดญี่ปุ่นเป็นหลัก และรับซ่อมรถยนต์แลนด์โรเวอร์ไปด้วยพร้อมกัน 

 รูปอู่แรกเมื่อ พ.ศ.2548

         จากงานอดิเรกที่คิดจะทำเล่นๆ กลายมาเป็น Overland ซึ่งใช้คำจำกัดความของการดำเนินธุรกิจ แบบไลฟ์สไตล์หรือตามแบบที่ตนเองชอบและถนัดอย่างมีความสุข ซึ่งเรามีกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Market Niche) ที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และทำความเข้าใจถึงความต้องการซึ่งเราก็เคยต้องการมาก่อน ครั้งตอนยังเป็นผู้ใช้รถธรรมดาๆทั่วไป และพยายามสร้างตัวเลือกในการซ่อมให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกวิธีหรือร่วมตัดสินใจในการซ่อมสำหรับรถที่ตัวเองรัก             

 
 
  
 
 
 
 
 
  การที่เราตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง ถ้าผลของงานเกิดความผิดพลาด โดนตำหนิ จะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือด้อยสติปัญญาและความสามารถก็ตามแต่นั้น ถ้าทั้งหลายทั้งปวงอยู่บนพื้นฐานความคิดที่เป็นทุจริต คดโกงแล้วนั้น เราจะไม่สามารถได้รับการอภัยจากลูกค้าได้เลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าเรากระทำการทุกอย่างบนพื้นฐานของความสุจริตใจ จริงใจ ซื่อตรงตลอดมา การพัฒนาศักยภาพของตัวเองและการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวเราเองได้     

 

  dot
Overland Group
dot
bulletLand Rover Service
bulletJaguar Service
bulletMini Cooper Service
bulletAuto Part
bulletฺBody Craft
bulletTailer Service
dot
Newsletter

dot


สั่งซื้ออะไหล่


Copyright © 2010 All Rights Reserved. 10 Feb 2009